KIRŞEHİR ve İLÇELERİNİ TANITAN KİTAPLAR

SIRA NO

KİTAP ADI ve YAZARI

01 ** Kırşehir ve İlçeleri -- Avşar CİHAN
02 ** Kırşehir Güldestesi - Mehmet ÖNDER
03 ** İlimiz Kırşehir - İlyas SÜRMELİ
04 ** Kırşehirde Türk Eserleri - Saim ÜLGEN
05 ** Öyküleriyle Kırşehir Türküleri, Destanları, Ağıtları -- Baki Yaşa ALTINOK
06 ** Kırşehir Kent Rehberi --
07 ** Kırşehir Turizm Envanteri ---
08 ** Çeşitli Yönleri ile Kırşehir - Etem BASINOĞLU
09 ** Kentimiz Kırşehir -- Kazım SAYMALI
07 ** Caca Oğlu Nur El-Din'in 1272 Tarihli Arapça-Moğolca Vakfiyesi -- Prof. Dr. Ahmet TEMİR
11 ** Kırşehir Tarihinde Mevlana ve Mevleviler -- Cevat Hakkı TARIM
12 ** Kırşehir Büyükleri -- Enver Behran ŞAPOLYO
13 ** Tarihte Kırşehri - Gülşehri -- Cevat Hakkı TARIM
14 ** Kırşehir Tarihi - Cevat Hakkı TARIM
15 ** Türkmen Yurdu Kırşehir ( Tarihi, Aşiretleri, Cemaatleri, Boyları) -- Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜNDÜZ
16 ** Cacabey ve Medresesi -- Yrd. Doç. Dr. Ahmet ŞİMŞEK
17 ** Kırşehir ve Yöresinin Kavmi Yapısı Dünden Bugüne DULKADİROĞULLARI -- Ahmet DULKADİROĞLU
18 ** İlk Türkçecilerden Kırşehirli AŞIK PAŞA - Doç. Dr. Ahmet GÜNŞEN
19 ** Kırşehir ve Yöresi Ağızları -- Doç. Dr. Ahmet GÜNŞEN
20 ** Kırşehir Halk Ozanları -- H. Vahit BULUT
21 ** Kırşehir Emiri Caca Oğlu Nur El-Dîn'in 1272 Tarihli Arapça / Moğolca Vakfiyesinde Geçen Kırşehir'e Ait Yer Adlarının Bugünkü Durumu Üzerine Bir inceleme -- Mahmut SEYFELİ
22 ** Millî Mücadelede ve Atatürk’ün Geldiği Yıllarda Kırşehir - Doç. Dr. Erol SEYFELİ
23 ** Orta Yol Ahilik -- Refik Hilmi SOYKUT
24 ** İnsanlık Bilimi Ahilik -- Refik Hilmi SOYKUT
25 ** Emrem Yunus - Ahiliği - Kültürü - Yurdu --- Refik Hilmi SOYKUT
26 ** Horasan'dan Anadolu'ya Kırşehir - Şahin TOKMAK
27 ** Anadolu'da Yol Notları - Kayseri, Kırşehir, Kastamonu - Bir Edirne Seyahatnamesi -- Nahid Sırrı ÖRİK
28 ** Esnaf Kimdir (Esnaflıkta Ahiliğe Yaklaşım) -- Refik Hilmi SOYKUT
29 ** Bütün Yönleri ile İlçemiz Mucur - Yüksel SARICA
30 ** "Geçmişten Bugüne" Mucur ve Köyleri -- Hasan ŞAHİN
31 ** Geçmişten Günümüze Kırşehir -- Hasan ŞAHİN
32 ** Ahi Evren ve Ahi Teşkilatı'nın Kuruluşu - Mikail BAYRAM
33 ** Ahi Evren Tasavvufi Düşüncenin Esasları - Mikail BAYRAM
34 ** Kültür Şehri Kırşehir -
35 ** Şirin Kırşehir - Mehmet ATILGAN
36 ** Kırşehir'in Depremselliği ve Alınacak Önlemler -
37 ** Dağarcık - Şahin TOKMAK
38 ** Küçük Asya’nın Kır-Şehri -- Adnan YILMAZ
39 ** Rakamlarla Mucur -- M. Murat YILDIRIM
40 ** Vakıf Şehri Kırşehir -- Faruk ŞAHİN
41 ** Çukurova'dan Kamana Dadaloğlu -- Mehmet ATILGAN
42 ** Ahi Evran ve Ahilik -- M. Fatih KÖKSAL
43 ** Ombudsman Aranıyor -- Galip DEMİR
44 ** Tarihi ve Anıtları Işığında Kırşehir Mezar Taşları -- Mehmet GÖKTÜRK
45 ** Kırşehir ve Geycekli Niyazi Sapmaz - Sebahattin YAŞAR
46 ** XV. Yüzyılda Kırşehir Varsakları - Sebahattin YAŞAR
47 ** Kırşehir Kaplıcaları ve Romatizmada Kaplıca Tedavisi - Dr. Necdet TUNA
48 ** Özbağ Kasabası Dünü - Bugünü - Yarını ( Özbağ Tarihi ve Kültürü ) -- Asım Atabey
49 ** Keçi Kalesi'nin Bağrında Bir Türkmen Oymağı -- Serdar ATABAY
50 ** OĞUZLAR Beydili Boyu, Cerit Aşireti -- Selçuk SİLSÜPÜR
51 ** Neşet Ertaş Kitabı - Bayram Bilge TOKEL
52 ** Türk Dilinin Başşehri Kırşehir - Erdoğan ASLIYÜCE
53 ** Kırşehir Yöresi Yemekleri - Nurten BÜYÜKSARAÇOĞLU, Durdu Muzaffer MARŞAP
54 ** Kırsehirliler Rehberi - Sermin ERDOĞAN, Erdal ERDOĞAN, Mesut BIYIK
55 ** Gönül Dağında Bir Garip - Haşim AKMAN
56 ** Kırşehir Anekdotları -- Duran ERDOĞAN
57 ** Anadolu Abdalları - Adnan YILMAZ
58 ** Mucur Tarihçesi, Gelenekleri ve Halk Şairleri - Ali Rıza GÜNEY
59 ** Tarih İçinde Kırşehir - İlhan ŞAHİN
60 ** Türk Dilinin Başşehri Kırşehir -- Erdoğan ASLIYÜCE
61 ** Doğanın Renkleri Kırşehir -- Mustafa BAĞ
62 ** Aydost Kırşehir Türküleri - Fatih YAĞMUR
63 ** Kırşehir Türkülerininin Hikayeleri -- Sebahattin YAŞAR
64 ** Türk Dilinin Başşehri Kırşehir - Erdoğan ASLIYÜCE
65 ** Kalemden Gönüllere -- Ali AYDEMİR
66 ** Görev Bildiklerim - Ali AYDEMİR
07 ** Anadolu'nun Nazar Boncuğu -- Mehmet ATILGAN ve Gürsel SEÇİLMİŞ
68 ** Ahilik -- Dr. Muhittin ŞİMŞEK
69 ** Aşığım Sana Kırşehir -- Aşık Derviş EKİM
70 ** Kırşehir Gönlümde Yatıyor -- İsa ERDOĞAN
71 ** Çayağzı (Cemele) Tarihi ve Kültürü -- Musa BURÇAK
72 ** Şiirimizde Kırşehir – Vedat GÜNEŞ
73 ** Sefil Savaşçılar -- Vedat FİDANBOY
74 ** Sevda Ayları -- Vedat FİDANBOY
75 ** Kırşehir Tarihi Üzerine Araştırmalar -- Cevat Hakkı TARI
76 ** Selçuklular Döneminde Kırşehir - M. Emin KILIÇ
77 ** Türk Kültürü ve Ahilik Sempozyumu Tebliğleri -- Burhan ULUTAN
78 ** Gülşehri ve Felekname -- Saadettin KOCATÜRK
79 ** Kırşehir Şairleri Antoloji -- KIYŞAD
80 ** Şemsi Yastıman Hayatı ve Eserleri Dr. Erol ÜLGEN
81 ** Aşkullah -- Tolga AKPINAR
82 ** Ahi Evran - Tarihi Roman --- Gökhan MARAŞ
83 ** Ahi Evran ve Ahilik -- Adil GÜLVEHHABOĞLU
84 ** İlimiz Kırşehir -- Hatice HANTAL
85 ** Kırşehir Dalakçı Köyü -- İbrahim ERBAŞ
86 ** Kırşehir Camileri -- Lokman TAY
87 ** Gazeteci Şevket Güner'le Kırşehir -- Şevket GÜNER
88 ** İnsanları ve Olaylarıyla Demokrasi Gazisi Kırşehir -- Şevket GÜNER
89 ** Bir Ahilik Geleneği Köy Odası Hatıraları -- İsmail ERASLA
90 ** Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Kırşehir -- Yaşar ÖZÜÇETİN
91 ** Kırşehir İli ve Yöresi Olanakları --
92 ** Tarihten Günümüze Mucur -- M. Akyürek , A. Köksal , M. Yıldırım
93 ** Geçmişten Bugüne Mucur ve Köyleri -- Hasan ŞAHİN
94 ** Yeşil Kaman -- Yakup ALTIN
95 ** 3537 Numaralı Kırşehir Nüfus Defteri (1841) -- Doç. Dr. Mehmet GÜNEŞ
96 ** Kırşehir Ansiklopedisi , Tarih - Coğrafya - Etnoğrafya ve Biyoğrafya Sözlüğü -- Cevat Hakkı TARIM
97 Kırşehir - Niğde İllerinin Gelişme Potansiyeli ve Kaynaklarının Tesbiti ile İlgili Etüd --
98 ** Kırşehir: (Siyasi Tarihi ve Kırşehir Tarihi Bibliyografyası) -- Yaşar ÖZÜÇETİN
99 ** Kırşehir Mânileri ve Mâni Söyleme Geleneği -- Mahmut Seyfeli
100 ** Hatıralarım : Kırşehir -- Hayri Çopuroğlu
101 ** Köy Envanter Etüdlerine Göre Kırşehir -- ***
102 ** Türkiye'nin Sıhhi, İctimai Coğrafyası: Kırşehir Vilayeti -- Dr. İbrahim İsmail
103 ** Kırşehir Kızılırmak Havzası Ağıtları ( araştıma-inceleme-metin) -- Zeynep Umucu
104 ** Keskin Kuva-yı Milliye Reisi ve Kırşehir Milletvekili M. Rıza Bey (Silsüpür) ile "Cumhuriyet'imizin Kuruluşundaki Bilinmeyenler" -- Selçuk SİLSÜPÜR
105 ** Çorum, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı Yöresi'nde Oğuz Boyları Aşiret, Oymak, Cemaatlar -- İsmail UÇAKÇI
106 ** Ahilik Kültürünün Dünü ve Bugünü - Mustafa KÖKSAL
107 ** Bir Ahilik Geleneği Kırşehir'deki Hanedan Odaları -- İsmail ERASLAN
108 ** Kır Güzeli -- Hasan YURDUŞEN
109 ** Yarenlikleriyle Köyümüz Dalakçı -- Murat KÖKSAL
110 ** *** -- ***
111 ** *** -- ***
112 ** *** -- ***
113 ** *** -- ***
** Web Sitemizin bu sayfasında yeralmayan İlimiz Kırşehir ile alakalı bir Kitap var ise, bize E-Mail ile bildirmenizi rica ederiz..

ALTUNTOP.NET

******

W3C Validations

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Web hosting by Somee.com