KIRŞEHİR TANITIM SİTESİ

| ALTUNTOP.NET | DUYURULAR | HABERLER | TARİHİ OLAYLAR | RESİMLER | İLETİŞİM |

KIRŞEHİR TANITIM SİTESİ -- GÜNCELLENİYOR

MEŞHUR KIRŞEHİRLİLER

ANA SAYFA

****

KIRŞEHİR’İN ADI

COĞRAFİ DURUMU

JEOLOJİK YAPISI

KIRŞEHİR'E ULAŞIM

FİZİKİ YAPISI

KIRŞEHİR'DE TURİZM

KIRŞEHİR GELENEKLERİ

KIRŞEHİR YEMEKLERİ

KIRŞEHİR TARİHİ

KIRŞEHİR EKONOMİSİ

KIRŞEHİR İKLİMİ

KAPLICALARIMIZ

TARİHİ ESERLERİMİZ

İLÇELERİMİZ

KIRŞEHİR MÜZESİ

HALK OZANLARI

YÖRESEL ETKİNLİKLER

MESİRE YERLERİMİZ
KIRŞEHİR MANİLERİ
MAHALLİ KELİMELER
MAHZENLİ ALİ EFENDİ
GÜMÜŞKÜMBETLİ KÜÇÜK SOFU
KIRŞEHİR KİTAPLARI
MEŞHUR KIRŞEHİRLİLER
****
KIRŞEHİR'DE YARENLİK
****
SEÇME ŞİİRLER
****
MAKALE SEÇMELERİ
****
KIRŞEHİR RESİMLERİ
****
KIRŞEHİR RESİM GALERİSİ
****
RUYET-İ HİLAL MESELESİ
RUYET-İ HİLAL MESELESİ
****

 

****

 
   EMİR NUREDDİN CACABEY :
1240 yılında Kırşehir'de doğduğu sanılmaktadır. 1256 - 1277 yılları arasında Selçuklu Devletinin yöneticilerinden Muhittin Süleyman Pervanenin yakınlığını kazanmış, kendisine Kırşehir ve yöresinin yöneticiliği verilmiştir. Akıllılığı ve becerikliliği sayesinde, Anadolu'ya istila etmiş olan Moğollarla Selçukluları dengeli bir biçimde idare ederek her ikisinin de güvenini kazanmıştır.  Bu sırada çıkan bazı isyanları bastırmış ve Selçukluların önde gelen bir emiri olmuştur.
  
Yöre insanları onu büyük bir yönetici olarak tanımıştır. Dilde Türkçenin gelişmesine katkıda bulunmuştur.  Anadolu'da bir çok hayır kurumunun yapılmasına öncülük etmiştir.  Kırşehir'de bugün varlığını sürdüren ve Cami olarak kullanılan Cacabey Medresesi  onun eseridir.
  
Caca Bey’e ait Arapça ve Moğolca 4 Vakıfname bulunmaktadır. Bu vakıfnamelerde medresi, mescit , hanıkâa, zaviye, mektep, dar’ül el süleha, türbe ile Kayseri, İskilip ve Eskişehir’de pek çok eserler yaptırdığı yazılmaktadır.
  
Ayrıntılı bilgi için Bkz. : KIRŞEHİR’DE BİR SELÇUKLU RASATHÂNESİ CACABEY MEDRESESİ
  

 

***

 
 
  AHİ EVRAN-I VELÎ (Şeyh Mahmud Nasuriddin) : XIII. yüzyılda Horasan’dan Anadolu’ya göç etmiştir. Denizli, Konya ve Kayseri’den sonra 1277 yılında Kırşehir’e yerleşmiştir. Gençliğinde debbağlık sanatını öğrenmiş, kısmen ticaretle uğraşmıştır. Önce debbağ esnafının piri, sonrada tüm Türk İslam esnafının piri olmuştur.
     Ahi Evran-ı Veli yaklaşık 1215 ile 1220 yılları arasında Horasan’da doğmuş, 92 yaşında Kırşehir’de vefat etmiştir. Türbesi Kırşehir’dedir.

  
Ahi Evran, çok yönlü bir kişiliğe sahiptir; o, hem bir ilim, fikir, sanat ve meslek adamı, hem de bir toplum önderidir.
 
Ayrıntılı bilgi için Bkz. : AHİ EVRAN-I VELÎ
  
  


  
 

 

    Hacı Bektaş-ı Veli : Horasan'ın Nişabur Şehrinde dünyaya gelen Horasanlı bir Türk olan Hacı Bektaş Veli, Türk Mutasavvıfı Ahmed Yesevi halifelerinden Şeyh Lokman Pirende'den ders almıştır. 1281 yılında Anadolu'ya geldiğinde Eskişehir Seyitgazi ye yerleşti. Burada bir mağara'ya çekilerek halvete girdi. Bu zaman Velilik mertebesine erişti. Daha sonra; Mevlana Celaleddin Rumi'nin oğlu Arif Ulu Çelebi ile tanıştı ve Karaman Beyi Mehmet bey hükümdarken 24 yaşında Türklük Merkezi olan Kırşehir'e geldi.  Ahi Evran Veli ile görüştü, Ahilikten ilham aldı. Sulucakara Höyük'e yerleşti. Burada Bektaşilik tarikatını kurdu. Orta Anadolu kendisine saygı duydu. Dergahını mescidini Orhan Gazi, Türbesini Fatih'in babası II.Murat inşa ettirdi, II.Beyazıt tamir ettirdi. Emir Ahi Dede Hacıbektaş'a bir imarethane inşa ettirdi. Hacı Bektaş Veli, Orhan Gazi'nin tahta çıkış törenlerinde bulununmuş 94 yaşında iken vefat etmiştir. Türbesi Hacıbektaş dergahı içindedir. Hacıbektaş Dergahı orta Anadolu'nun değerli bir ziyaretgahıdır.
  
  Ehli Sünnet İtikadına mensup bir Velidir.
  

  

 ***

 
  
 AŞIK PAŞA (1272 - 1333) :   Âşık Paşa'nın dedesi Baba İlyas Anadolu’ya Horasan’dan gelmiştir. Babası Muhlis Paşa Anadolu’da doğmuştur. Kırşehir’de doğan Âşık Paşa iyi bir öğrenim görmüş, Arapçayı, Farsçayı ve İslami ilimleri öğrenmiştir.
  
  Kırşehir’de doğan Âşık Paşa iyi bir öğrenim görmüş, Arapçayı, Farsçayı ve İslami ilimleri öğrenmiştir. Oğlu Elvan Çelebi Menâkıbu’l-Kudsiye’sinde yazdığına göre Âşık Paşa dünya işleri ile uğraşmayıp kendisini yalnız tasavvufa vermiş bir mutasavvıftır.
  
Kırşehir'de doğmuş, Sultan Osman ve Orhan zamanlarında yaşamış din ve tasavvuf bilgilerini Kırşehir'li Şeyh Süleyman'dan öğrenmiş,  Bilgin ve Ehli Sünnet İtikadına mensup bir şeyhtir. Horasan'dan kaçarak Kırşehir'e yerleşen Erenler soylu bir aileden gelmektedir. Babası Muhlis Paşa ve dedesi Baba İlyas'ta tasavvuf ve din ulularıdır.
  
Devlet işlerine yatkın olan Aşık Paşa'nın bir süre elçi olarak Mısır'da bulunduğu, Anadolu Valisi Timurtaş'a yardımcı iken onun başarısız kalan isyanı üzerine kaçtığı,  bir ara Mısır'da hapsedildiği,  Kırşehir'e döndükten sonra öldüğü anlaşılmaktadır...
  
  

  

 

****

  
   
ŞEYH AHMEDİ GÜLŞEHRΠ(1250 - 1335) : Bir zamanlar Gülşehri diye bilinen Kırşehir de doğan, gençliğinde edebiyat ve tasavvuf öğrenen, Cacabey Medresesinde yetişmiş, Arapça ve Farsça bilmesine rağmen eserlerini ana dili Türkçe yazmış. 14 yüzyılın önemli Türk Şairlerindendir.
  
 En Önemli eseri Feridüddin Attar'ın Mantık'ut- Tayr tercümesidir. Bu mesnevileri Türkçe'ye çevirmiştir. Ayrıca Ahmed Gülşehri gazel şeklinde şiirler yazmış milli edebiyatımıza öz dilden örnekler bırakmıştır. 50 yıl Ahi Evran ile birlikte yaşamıştır.
  
  
1250 yılında doğduğu tahmin edilmektedir. O devirde Kırşehir’e “Gülşehri” denildiği için, Gülşehri olarak anılmıştır. Gençliğinde edebiyat ve tasavvuf öğrenmiştir. Ahi Evranı Veli ile 50 yıl beraber yaşamıştır. Ahi olduğu anlaşılmaktadır. Farsça ve Arapça öğrenmiş, ancak O, Öz Türkçe yazmıştır.
     Ahi Evran’ın ölümünden sonra Ahilik Postuna oturmuştur. 1335 yılında ölen Ahmedi Gülşehri çok ince ruhlu bir şair idi.
  

  

  

 

  
  
Prof. Dr. Ramazan Mirzaoğlu (1945 -  ....  ) :  
1945'de Kırşehir'in Hacımirza köyünde doğan Ramazan Mirzaoğlu, yatılı okuduğu ilkokuldan sonra Pazar Ören'deki Mimar Sinan İlköğretim okuluna girmiş ve okul birincisi olarak Ankara Yüksek Öğretmen Okulu'na seçilmiştir. Bilahare Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden Yüksek Kimya Mühendisi olarak mezun olmuştur.
   
İki yıl MTA'da çalıştıktan sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne Araştırma Görevlisi olarak girmiştir.
  
1978 yılında Fen Doktorası aldıktan sonra, 1980-1981 öğretim yılında Finlandiya Hükümeti'nin bursunu kazanarak Helsinki Teknik Üniversitesi'nde ilmi araştırmalar yapmıştır.
  
1982 yılında Selçuk Üniversitesi'nde Yardımcı Doçent olan Mirzaoğlu, 1983'de Doçent, 1989 yılında Profesör olmuştur. Çeşitli uluslararası toplantılarda çok sayıda sözlü bildiri sunmuştur.   Bilimsel makaleleri yurtiçi ve yurtdışında yayımlanan Mirzaoğlu’nun basılmış 10 adet kitabı bulunmaktadır.
  
Aynı üniversitede Anabilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı ve Fen Edebiyat Fakültesi'nde Dekanlık Görevini ifa ederken, 18 Nisan 1999 seçimlerinde  Kırşehir Milletvekili olarak TBMM'ye seçilmiş ve 57'nci Hükümette Devlet Bakanı olarak görevlendirilmiştir. 
  
  
 

 

***

    
  
SÜLEYMAN TÜRKMANÎ
( 1214 - 1298) Yesevi Tarikatına mensup Horasanlı Tasavvuf ehli Süleyman Türkmani'nin nerede doğduğu belli değildir. XIII. yüzyılda Anadolu’ya gelen Türklerdendir. 1214 yılında doğduğu tahmin edilmektedir. Dedesi Türkmen Beyi olduğu için Türkmani denilmiştir. Mevlana’dan ders almış, Mevlana’nın ölümünden sonra oğlu Sultan Veled’in müridi olmuştur. 1239 yılında mevleviliği yaymak üzere Kırşehir’e gelmiştir. Süleyman Türkmani, Aşık Paşa’nın hocası idi.    Kezkire-i Evliya adlı bir eser yazmıştır.
  
Süleyman Türkmani’nin ömrünün son yıllarında Aşık Paşa’ya hocalık yaptığı da bilinmektedir. Büyük hocalardan ders aldığı bilinen Süleyman Türkmani’nin en büyükeseri “Kezkire-i Evliya”dır. Türkmani, doğudan gelen misafirler, garipler ve işi olanlar için bir bina yaptırmıştır. Kırşehir’e yakın kızılca, Baranakla, Çoğun, Çukurtaş, Bakişiya köyü ve daha birçok köy buradaki harcamalarda kullanılmak üzere vakıf olarak ayrılmıştır.
   1298 tarihinde 84 yaşında iken Kırşehir’de vefat ettiği tahmin edilmektedir.
   Horosan erenlerinden olan Süleyman Türkmani Türbesi, şehrin İmaret Mahallesi’nde bulunmaktadır.
   Horasan erenlerinden olan Süleyman Türkmani’nin mezarının yakınlarına daha sonra ölenlerin mezarları yaptırılmıştır.

   

 


  
 ŞEYH EDİBALİ  (1208 - 1348) : 1208 yılında Kırşehir İli Mucur İlçesi İnanç köyünde  doğdu. Osmanlı Devletinin kurucusu olan Osman Bey'in kayınbabasıdır.  Asıl adı Mustafa'dır. Künyesi İmadüddin Mustafa B. İbrahim B. İnac el-Kırşehri'dir. Gençliğinde Şam'a gitmiş ve orada din bilgileri öğrenerek Kırşehir'e dönmüştür. Daha sonra Bilecik'te zaviye kurmuş, kızını Osman Bey'le evlendirmiştir. 1348 yılında 125 yaşında ölmüştür. Türbesi Bilecik'tedir.
  
   Şeyh Edebali'nin; nüfûzlu, varlıklı ve mütevazı bir Ahî olduğunu bütün tarihçiler belirtmektedir. Edebali'nin, Kırşehir'de yaşanan Ahî katliamından önce Ahî Evren ile görüştüğü ve Kırşehir'den Söğüt tarafına gittiği tarihi kaynaklarda anlatılmaktadır.
  
 

 
  
Yunus EMRE (1238 - 1320) : Yunus Emre'nin Nerede, hangi yılda doğduğu kesinlikle bilinmiyor. Kimi kaynaklarda Anadolu'ya Doğu'dan gelen Türk oymaklarından birine bağlı olup, 1238 dolaylarında doğduğu söylenirse de kesin değildir.
   
Hacı Bektaş Veli'nin Velayetname adlı eserinde; "Doğum yeri Sivrihisar'ın Kuzeyinde Sarıköy'de mezarı ise Sarıköy mezarlığının yanındadır." ifadesi bulunur. Sarıköy Tapduk Köyünde Dergahında; Kırşehir de yaşamış her biri mana eri olan; Ahi Evran Veli, Süleyman Türkmani,  Aşık Paşa muhterem zatlardan etkilenmiş, O havayı teneffüs etmiş ve O mana denizinden beslenmiştir. Yunus Onlardan etkilenmiş onların feyzinden feyizlenmişdir. Yunus'un vasiyetinde olduğu gibi. Bugün Ziyaret tepesindeki mezarı Tapduk köyüne gelen bir patika yolun üzerindedir.
  
Yunus Emre’nin en çok okunan şiirleri hece vezniyle millî nazım birimimiz olan dörtlük biçiminde söylenmiş olanlardır. Bunlar yazma Yunus Emre divanlarında divan şairlerinin şiirleri gibi beyitler hâlinde yazılmıştır. Onun aruz vezniyle yazdığı şiirleriyle Risâletü’n-Nushiyye adındaki tasavvuf ve ahlak konulu mesnevisi de ustaca yazılmış şiirlerdir. Yunus Emre’nin dili arı bir Türkçe değildir. Arapça ve Farsça kelimelerin de kullanıldığı herkesin anlayabileceği sade bir Türkçedir. Yunus Emre’nin etkisiyle 14. yüzyılda şiirler yazan Said Emre ile tasavvuf konusunda manzum ve mensur eserler yazmış olan Kaygusuz Abdal tasavvufi halk edebiyatını başka bir deyişle tekke edebiyatını başlatmışlardır.
  

  

  

 

    Osman BÖLÜKBAŞI (1913 - 2002 ) :  1913'te Nevşehir'in Hacıbektaş İlçesi'nde doğdu. Orta öğrenimini İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamlayan Bölükbaşı, yüksek öğrenimini Fransa'daki Nancy Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü'nde sürdürdü. Bölükbaşı buradan 1937'de mezun oldu. 
   
1938'de Türkiye'ye dönen Bölükbaşı, Kandilli Rasathanesi'nde asistan olarak çalışmaya başladı. 1940'ta Haydarpaşa Lisesi'nde öğretmenlik yapan Bölükbaşı, 1946'da Demokrat Parti'ye (DP) girdi. Parti genel müfettişliğine atanan Bölükbaşı, 1947'de Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına karşı sert bir politika izlenmesini isteyen grupla birlikte DP'den ayrıldı. 
   
Temmuz 1948'de Millet Partisi'nin kurucuları arasında yer alan Bölükbaşı, 1949'da İsmet İnönü ve Celal Bayar'a komplo düzenlemek iddiasıyla tutuklandı. Kısa bir süre sonra serbest bırakılan Bölükbaşı, 1950 genel seçimlerinde Kırşehir'den Millet Partisi'nin tek milletvekili olarak TBMM'ne girdi. Bu arada Bölükbaşı'nın partisi, laikliğe aykırı politika üretiyor gerekçesiyle 1953'te kapatıldı.
   
Bölükbaşı bunun üzerine Şubat 1954'te bir grup eski Millet Partisi üyesi ile birlikte Cumhuriyetçi Millet Partisi'ni kurdu. Bu partinin genel başkanlığına getirilen Bölükbaşı, 1954'te yeniden Kırşehir milletvekili seçilince,  Demokrat Parti hükümeti Kırşehir'i ilçe yaptı.
  
9 Eylül 1973'te de  etkin politikadan çekildi. 
    
Renkli siyasal kişiliği ve özellikle muhalif tavrıyla Türk siyasetinde iz bırakan Osman Bölükbaşı, 6 Şubat 2002'de Ankara'da vefat etti.
 
  

 

 
   
Mehmet Bahattin BAYSAL  ( 19
22 - 2017 )  : Bilim adamı. Ortaöğrenimini İzmir Lisesi’nde (1939), yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde tamamladı; fizik kimya lisansı aldı (1945). Yüksek Öğretmen Okulu’nu bitirdi, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi’ne asistan olarak girdi. 1946-1949’da bu fakülteye bağlı Fizikokimya Enstitüsü’nde doktora yaptı. Özellikle reaksiyon kinetiği, polimer maddelerin kimyası, fiziko-kimyası, kopolimer sentezleri, iyon değişimi ve katı hal kimyası üzerine çalışmalarıyla tanındı. New York’taki Polytechnic Institute’ta öğretim üyesi olarak bulundu. 1954’te fizikokimya doçenti olarak Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi’ne atandı. Daha sonra yine Amerika’ya giderek Massachusetts Institute of Technology ve Brookhaven National Laboratory’de atom enerjisi alanında çalışmalar yaptı (1957-1959).  
   
*
1960 yılında Ankara Üniversitesindeki görevinden istifa ederek Orta Dogu Teknik Üniversitesi Kimya Profesörlüğüne atanmıştır.
 
   *  Orta Doğu Teknik Üniversitesi fiziko-kimya profesörü oldu (1960), Kimya Bölümü Başkanı (1960-1964 ve 1966-1970), ODTÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı (1971) oldu. Dortmount College’de polimer maddelerin elektriksel özellikleri (1964-1965), Princeton Üniversitesi’nde kopolimer ve kauçuk sentezleri üzerine çalışmalar yaptı (1970-1971). 1968’de polimer kimyası alanındaki çalışmalarıyla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Bilim Ödülü’nü aldı.
    
* Türkiye’de polimer kimyasının öncülerinden TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Bahattin M. Baysal, 6 Eylül 2017 tarihinde vefat etti.
 
 * 
   
*

 

******

 
  
 Cahit OBRUK
(1921 - 1982) : Şair ve Yazar. Ortaöğrenimini Maltepe Askeri Lisesi’nde (1940), Yükseköğrenimini Harp Okulu’nda tamamladı (1942). Kendi isteğiyle ordudan ayrıldı (1946). Ankara Radyosu müdür yardımcılığı yaptı. İlk şiirleri Yedigün Dergisinde yayınlandı. Kaynak, Çağrı, Varlık’ta yayınlanan şiirleriyle tanındı. Tercüman gazetesinin düzenlediği öykü yarışmasında ikincilik kazandı (1966).
   
 
Ankara Radyosu'nda müdür ve müdür yardımcısı olarak görev yaptı.
  
*  
Şair kimliği ile ön planda olan Cahit Obruk'un Kırşehirli Âşık Said'den yaptığı derleme, ölümünden sonra kitap hâlinde yayımlandı.
   
*
Başlıca Eserleri  : Yaşama Sevinci (1954), Toprağın Ağrısı (1965),  Düşsevi (1967), Atatürkçe (1974).
  

 

Burhan ULUTAN

 
 
Burhaneddin ULUTAN (
1915 - 2003 ): 1915 (H :1331) yılında Kırşehir de doğdu.
  
   2.5 yaşında iken babasını kaybetti.
    
Annesi halı tezgahında çalışarak onu okuttu.
  
 İlk ve orta öğrenimi Kırşehir de tamamladı. Liseyi Kayseri'de okudu.
  
1936 yılında İstanbul Üniversitesi Mülkiye Mektebi'nden mezun oldu.
  
  Değişik memuriyetlerden sonra Maliye Müfettişi oldu. Bir süre İngiltere'de eğitim gören Ulutan, Türkiye'ye döndükten sonra Maliye Bakanlığı Müşavirliği, 1950 - 1953 yılları arasında Hazine Genel Müdür Yardımcılğı, 1953 - 1956 arası Hazine Genel Müdürlüğü yaptı. Bir dönem Adnan Menderes'e en yakın bürokratlardan biriydi.
  
AYGAZ Genel Müdürlüğü, ETİBANK Genel Müdürlüğü ve Hazine  Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.
  
27 mayıs 1960 askeri darbesi ile tutuklanarak Yassıada'ya gönderildi. Gayri meşru kazancı olmadığının tespiti ile serbest bırakılsa da Demokrat Parti Genel İdare Kurulu'nun Anayasa'yı ihlale teşebbüs suçuna iştirak iddiasıyla beş yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı.
 
  1953 Yılında Kaman ilçemizin sınırlarında, Kızılırmak üzerinde Hirfanlı Barajı'nın  kurulmasına  vesile olmuştur.
  
Çeşitli vakıf, birlik ve kuruluşların kurulmasına önderlik etmiştir.
  
Ekonomi ve felsefe konusunda pek çok eser sahibi olan Burhan ULUTAN'ın Basılmış 20 Eseri bulunmaktadır. Muhtelif Gazete ve Dergilerde ise 200 den fazla makalesi yayınlanmıştır.
   06 Aralık 2003’te vefat eden Burhan ULUTAN’ın cenazesi, 08 Aralık’ta Erenköy Galip Paşa Camisi’nde öğleyin kılınan cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı’na defn'edilmişdir..

   

  
 Başlıca Eserleri  :  
 
 
İKTİSADİ DOKTRİNLER TARİHİ
  
BANKACILIĞIN TEKAMÜLÜ
  
İBN SİNA FELSEFESİ
  
TOPLUMCU AKIMLAR VE HÜRRİYET
  
FARABÎ FELSEFESİ
  
ENFLASYON ve EKONOMİK KALKINMA
  
Türkiye Bataktan Kurtarılacak ve Kalkındırılacaktır
  
Ekonomik Kalkınma ve Devlet Yönetimi
  
İslam medeniyeti ve akılcı felsefe
  
Ekonomik Kalkınma Stratejisi  
  

  
  

 

 Muzaffer MERMER  (  1924 - 2005 ) : 1924 yılında Kırşehir de doğdu İlk ve orta öğrenimi tamamladı. 15 yaşında ticarete atılarak Kayserili bir iş adamıyla ortaklık yaptı.
  
 Mazda Türkiye ve Carousel Alışveriş Merkezi dahil 13 şirketi bünyesinde bulunduran Mermerler Şirketler Grubu'nun kurucusu.
  
2005 yılında 81 yaşında iken vefat eden  Muzaffer Mermer Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
  
  
  
  
  
  
 

Erol GÜNGÖR

    Prof.Dr. Erol GÜNGÖR (1938-1983 ): Türkolog, Yazar, fikir adamı. 25 Kasım 1938'de Kırşehir’de doğdu. Dedesi Kırşehir’de Ahi Tekkesinin son şeyhi aynı zamanda Ahi Evren Camiinin imamı olan Hafız Osman Efendi’dir.
    İlk ve orta tahsilini Kırşehir’de tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi. 1961 yılında aynı fakültenin Tecrübî Psikoloji Kürsüsü’ne asistan oldu. 1965 senesinde Psikoloji doktoru olan Güngör, 1965-1968 yılları arasında ABD Colorado Üniversitesi’ne bağlı Instıtue ol Behavioral Science’de çeşitli konularda araştırmalarda bulundu. 1971 yılında doçent , 1978 yılında profesör oldu. 1982 yılına kadar aynı fakültede Sosyal Psikoloji dersleri veren Erol Güngör 1982 Temmuz ayında Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü’ne tâyin edildi ve bu görevi sırasında 24 Nisan 1983'de vefat etti.

  

 
  Başlıca Eserleri  : 
  
Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak  (Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2000)
  
Dünden Bugüne Tarih Kültür ve Milliyetçilik (Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2005)
  
İslam'ın Bugünkü Meseleleri (Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2005)
  
İslam Tasavvufunun Meseleleri (Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2004)
  
Türk Kültürü ve Milliyetçilik (Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2004)
  
Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik (Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2003)
   
Türkiye'de Misyoner Faaliyetleri (Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2005)
  

 

    Mustafa BUMİN (1940 - .... ) :  Kırşehir’in Mucur ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Mucur’da, lise öğrenimini Ankara Atatürk Lisesi’nde yapan Bumin, Ankara Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 1963-1965 yılları arasında Tuzla Piyade Okulu ve Lakara 95. Piyade Alayında Yedek Subay olarak askerlik hizmetini tamamladı.
  
1982 yılında Danıştay Savcısı olan Bumin, 1985 yılında Danıştay üyeliğine seçildi. Mustafa Bumin, 1989-1992 yılları arasında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Asıl Üyeliği’nde bulundu.
   
Bumin, 2 Kasım 1992 tarihinde Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine seçildi.
   Mustafa Bumin, Ahmet Necdet Sezer’in 10. Cumhurbaşkanı olması üzerine, boşalan Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na 31 Mayıs 2000 tarihinde seçildi. Bumin, Anayasa Mahkemesi’nin 15. başkanı oldu.
Bumin, görev süresinin dolmasının ardından 2004 yılında yeniden başkanlığa seçildi.
 
  
Anayasa Mahkemesi Başkanı Mustafa Bumin, 24 Haziran 2005 tarihinde yaş haddinden emekliye ayrıldı.
 
 

 

Haşim KILIÇ

    Haşim KILIÇ (1950 - .... ) : 13.03.1950 Tarihinde Kırşehir İlinin Çiçekdağı İlçesi'nde doğdu. İlk, orta ve Yozgat’da bitirdiği lise’den sonra 1968 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne kaydoldu. 1972 yılında mezun oldu. 1974 yılında Sayıştay Başkanlığı’nda Denetçi yardımcısı olarak göreve başladı. Denetçi, Başdenetçi unvanlarını aldıktan sonra 1985 yılında Sayıştay Üyeliğine, beş yıl süren üyelikten sonra da 1990 yılında Anayasa Mahkemesi Üyeliğine seçildi.
  
22 Ekim 2007 tarihinde Anayasa Mahkemesi Başkanı seçildi.
  
10 Şubat 2015 tarihinde, yaş haddinden emekliliğine 1 ay kala kendi isteğiyle emekli olmuştur
  
 8 yılı başkan vekili olmak üzere Yüksek Mahkeme'de 17 yıldır görev yapan Kılıç, bugüne kadar önemli kararlarda ortaya koyduğu farklı duruşla dikkat çekti.
 
Evli ve dört çocuk babası olup Almanca bilmektedir.
  

  

 

 
  
Prof. Dr. İsmail Hakkı BALTACIOĞLU (1889-1978):
Eğitimci, yazar.  İsmail Hakkı Baltacıoğlu, 1886’nın Şubat ayının 28’inde, İstanbul’da doğdu. Babası, Mucurlu Baltacıoğlu İbrahim Ethem, annesi Düzceli Hamdüne Hanımdır. Büyük babası Abdurahman Efendi’nin Cihangir’deki evinde mutlu bir çocukluk yaşadığı söylenmektedir, ancak hayatının geri kalan kısmında pek de mutlu bir hayat geçirdiği söylenemez. Yaşadığımız ülkede, pedagoji üzerine eğitim alan ilk insanlardan biridir. Baltacıoğlu, okulla 4,5 yaşında tanışıyor ve bir daha ne okulları terk ediyor ne de onları değiştirme düşüncesini. 1903’de Vefa Lisesi’nden mezun olan Baltacıoğlu bu dönemde düşüncelerini çok etkileyecek Jean Jack Rousseau ile tanıştı, onun eğitim üzerine kaleme aldığı Emile’i okumuştu.
  
Yükseköğrenimini İstanbul darülfünunu Terbiye Bölümünde (İ.Ü.Tabi Bilimler) tamamladı. Avrupa’da pedagoji incelemeleri yaptı. İstanbul Üniversitesi’nde (1913-1933) pedagoji profesörlüğü, dekanlık ve rektörlük, Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde profesörlük yaptı (1939-1942). 1943-1946 yılları arasında Afyon milletvekili olarak meclise girdi. 1933-1942 yılları arasında Yeni Adam dergisini çıkardı. Toplumbilim, ruhbilim, sanat, felsefe, eğitim alanında yüze yakın incelemesi yanında bir öykü kitabı, roman, ve 12 de oyunu bulunmaktadır.
    
Felsefeden sanata bir çok alanda binlerce makale ve yüze yakın kitap yazdı.   1978’in 1 Nisan’ında Ankara'da öldü.
    1942'de Afyon'dan, 1946'da ise Kırşehir’den milletvekili seçildi.

  
Arapça bilmediğine rağmen, Kuran-ı Kerim'i tercüme etmeye çalışmıştır.
   Meşhur reformculardan Köprülü Fuâd, Şerâfeddin Yaltkaya, İzmirli İsmail Hakkı, Halil Halid, Halil Nimetullah, Arapkirli Hüseyin Avni, Hilmi Ömer, Yusuf Ziya Yörükan ve Mehmed Ali Aynî  İle birlikte  imzaladığı, İbadeti zamana uydurmak ve İslamiyet'i ıslah projesi adı ile yayınlanan bu beyanname Protestanlaştırma hareketine açık bir destekti. Çünkü, ibadetlerin biçiminde ve dilinde reform yapılarak; camilere müzik âletleri konulmasını, hutbeleri filozofların okumasını, ibâdetlerin ana dille yapılması isteniyordu (Tarih: 10 Haziran 1928).

      

      

      

 

 
    Ercümend ÖZKAN (1935 - 1995) :  (Gazeteci-Yazar) :
 
23 Ocak 1938 tarihinde Kırşehir'in Mucur ilçesinde,   dünyaya geldi.
  1959’da Mucur'a ilk Halk Kütüphanesi kurulmasına büyük katkısı oldu.
  
1959 yılında Ankara'ya geldi. Hukuk Fakültesi'nde ve DTCF'nin Şark Dilleri Bölümü'nde okudu. Bu dönemde Millet Partisi ve Türk Ocağı bünyesinde bazı siyasi etkinliklerde bulundu.
   
  İktibas Dergisi Kurucusu.
    Tasavvufu ve Allah'ın mürşidlerini inkar ederdi.
  Hizbut-Tahrir ile tanıştı. Fikirlerini benimsedi ve çalışmalarına katıldı.
  
24 Ocak 1995'te, geçirdiği bir kalp krizi sonucu öldü.

   

   
ESERLERİ :
 
* İnanmak ve Yaşamak.
  * Tasavvuf ve İslam
  * Söyleşi.

   

 HASAN TAHSİN

   
      HASAN TAHSİN FEYİZLİ  (1934 -   ....  ) : 
    
Hasan Tahsin Feyizli 1934 yılında Kırşehir merkezde  doğdu. Küçük yaşlarında hafızlığını tamamlayarak talim ve kıraat-i Aşere de okuyup kurra hafızı oldu. 1951’de açılan, daha sonra adı İmam Hatip Lisesi olan İmam Hatip Okulu’nun ilk talebelerinden ve 1958-1959 eğitim–öğretim döneminin ilk mezunlarından oldu. Aynı zamanda 1960 da İstanbul Sanat Okulu Elektrik bölümden de mezun oldu.
   Hasan Tahsin Feyizli, Yüksek İslam Enstitüsüne imtihanla kaydolup 1963 yılında mezun oldu. Ayrıca Teknik Meslek Yüksek Okulu Elektrik Bölümünü de bitirdi ve elektrik mühendisi olarak  mezun oldu.
   Yurdumuzun değişik yörelerinde İmam Hatip Liselerinde Kuran-ı Kerim  ve Tefsir hocalığı yanında idarecilik yaptı. Bir çok talebe yetiştirdi. 1985 yılında kendi isteğiyle emekli oldu.
    Arapça, Fransızca, Flemenkçe ve  Almanca bilmekte olan Feyizli 1985 yılında Avrupa’ya tebliğ memuru olarak gitti. 20 yıl çeşitli eğitim, tebliğ ve irşad hizmetlerinde bulundu.
     1985'te Almanya'ya giden Feyizli, 2007'ye dek Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde tebliğ ve irşad faaliyetlerinde bulunmuş olup 2007'de Türkiye'ye kesin dönüş yapmıştır.
     2004 yılında Holllanda Rotterdam İslam Üniversitesi'nde yüksek lisansa başlayan Feyizli, 2007 yılında “Kıraat-ı Asım ile İmam-ı Nafi'yi Karşılaştırmalı Arapça Yazma” tezi ile yüksek lisansını tamamlamıştır. “Kur'an'da Hukuk ve Ahlak İlişkisi” teziyle 2012 yılında Avrupa İslam Üniversitesi'ne doktorasını veren Feyizli, 2015 yılında Türkiye'de ilk defa "Kıraat-ı Aşere"yi kitaplaştırmış, bu kitabıyla Avrupa İslam Üniversitesi'nden doçent unvanını almıştır.
 
  

      ESERLERİ :
 *  
Feyzü'l Furkan Kur’an  Meali - Telif
 *   İslam’da Ve Önceki Sistemlerde Oruç ve Kurban- Telif
 *   Fıkh-ı Ekber ve Akaid-i Nesefi –Tercüme
 •   İslam’da Mal ve İdare – Abdulkadir Udeh – Tercüme
 *  Ahmet Cevdet Paşa’nın Miyar’üs Sedat isimli kitabın dilimize çevrilmesi gibi çalışmaları bulunmaktadır.
 
 
   

 

 


  
** Ziya SELIŞIK (1900-1966) :  Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Eski Başkanı ---
    1900 yılında Kırşehir'de doğan Ziya SELIŞIK, Harp Okulu mezunudur.
Türk Silâhlı Kuvvetleri'nin çeşitli kademelerinde hizmet verdikten sonra, 25 Ağustos 1938 tarihinde MAH Riyâseti'nde göreve başlamış, çeşitli kademelerde bulunmuş ve 3 Haziran 1960-17 Ocak 1961 tarihleri arasında birinci defa, 29 Ağustos 1964-13 Temmuz 1965 tarihleri arasında ikinci defa Hizmet Reisliği yapmıştır.
    Fransızca ve Almanca bilen Ziya SELIŞIK, 13 Temmuz 1965 tarihinde yaş haddinden emekli olmuş, 1966 yılında vefat etmiştir.
 
  
  
  
**

 
    **   Nurdan İpek (      ).
   *  Anadolu türkülerine yön veren Bozlak kültürünün beşiği Kırşehir’de dünyaya geldi. İlk ve Orta öğrenimini doğduğu kentte bitiren Nurdan İpek,her Kırşehirli gibi türkülerle yoğruldu.
     Burdur Eğitim Enstitüsü’ne 1 yıl devam ettikten sonra, ikinci kez girdiği üniversite sınavında Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine bölümünü kazanan İpek,üniversiteli arkadaşlarıyla kurduğu grupla okuduğu kent olan Ispartalıların dikkatini çekmeyi başardı. Mühendislik eğitimiyle birlikte yürüttüğü müzik çalışmaları sırasında, pek çok kent’te konser ve sahne çalışmaları da yapan türkülerin yoldaşı Nurdan İpek; 1991 Yılında katıldığı ses yarışmasında Isparta İl birinciliğiyle ve 1993 Yılında TRT’nin açmış olduğu ses yarışmasında da TRT Antalya bölge ikinciliğiyle başarısını taçlandırdı.
     Müziğin büyülü sesi Nurdan İpek, genç bir mühendis olarak okulundan mezun olduğunda da müziğin peşini bırakmadı.
   Kırşehir türkülerinin sesi olarak bilinen Nurdan İpek'in Bizim Sevdamız , Tükendi Sevdan ve Vakti Geldi isimli albümü mevcuttur. 
   
   
    

***

 
     ** Kemal ATEŞ (d. 1947, Kaman, Kırşehir)
     Öykü ve Roman Yazarı. 
    * Kırşehir'in Kaman ilçesinin Savcılı Büyükoba beldesine bağlı Ebeyit köyünde doğdu. Ankara Atatürk Lisesi'nin ardından 1970 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Ateş, mezun olduğu okulda "Türk Romanında Yöre Diline Yöneliş" konulu tezini hazırlayıp yüksek lisans yaptı. Doktora çalışmasını ise, Ankara Üniversitesi Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Anabilim dalında tamamlayan yazarın, Varlık Dergisi, Türk Dili dergisi, Yansıma, Hürriyet Gösteri, E, Virgül, Öğretmen Dünyası gibi dergilerde, Milliyet, Cumhuriyet ve Aydınlık gazetelerinde yazıları yayımlandı. Gecekonduları anlatan roman ve öyküleri de basılmıştır. 
   
   
   

 

  
   ** Kurtuluş ŞAKİROĞLU =(1951) Türk oyuncu. 1974'ten itibaren Devlet Tiyatroları'nda çalışmaktadır.
   1951 yılında Kırşehir de doğdu.
   Ankara’daki Cebeci ortaokulunda tesadüfen tiyatroya başladı. Ortaokul kinci ve üçüncü sınıflarında sahneye çıktı. Ticaret lisesini okudu. Ama ideali ortaokuldan itibaren hep oyuncu olmaktı. Daha sonra özel tiyatroya başladı. Ankara Mithat Paşa tiyatrosuyla turneler yaptı. Lise bitti. Devlet tiyatrosu sınav açtı. 1974 yılında Devlet Tiyatrosu oyuncusu oldu. 1981 yılana kadar Bursa Devlet Tiyatrosunda çalıştı. Daha sonra Ankara’ya döndü.
Bir yıl önce de kendi isteği ile emekli oldu. 
  
   
   
   


     

   
    
İSMAİL YAĞCI 
 (1941 -- ....    ) : 
   1941'de Kırşehir'in Mucur kazasında doğdu.
İlk ve Orta tahsilini aynı yerde yaptı. 1958'de Kuleli askeri lisesini bitirdi. 1960 senesinde Kara harp okulundan Muhabere asteğmeni olarak mezun oldu. 1961'de Muhabere okulunu bitirdi. 1961-1982 senelerinde çeşitli rütbelerle Muhabere subayı olarak muhtelif birliklerde komutanlık yaptı.
     1982-1984 arasında Milli Savunma Bakanlığı hesap müfettişliği görevinde bulundu. 1985'de Muhabere Albaylığından kendi isteği ile emekli oldu. Bu arada, 1974'de İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Muhasebe bölümünü bitirdi.
    Yağcı halen TGRT FM radyosu program yapımcılığı ve TGRT Huzur Televizyonu  program yapımcılığı yapıyor.
    Ayrıca, 1994'den beri Türkiye Gazetesi'nde haftalık köşe yazıları yazıyor.
 

  

 

Duran ERDOĞAN

  
   *
Duran ERDOĞAN  ( 1947 -- 2018  ) : 
   
Kırşehir ilinin Mucur ilçesinde dünyaya geldi. 18 yaşına kadar Kurugöl’de çobanlık yaptı. Ankara Üniversitesi ‘Kamu Sevk ve İdaresi’ Bölümünü bitirdi.
   1965-1968 yılarında Dr. İhsan Yalbır Yayınevinde editörlük yaptı. 1968-1976 yılları arasında Ankara’da Millî Eğitim Bakanlığında memur olarak çalıştı.  T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’nde naklen geçerek 1994 yılında emekliye ayrıldı.
     Çok kitap okuyan birisi olarak bilgi birikimini 1968 yılından itibaren Gazete ve Dergilerde okuyucuyla paylaştı. Köyü Kurugöl’e kurduğu Kütüphane’ye M.E.Bakanlığı’nca adı verilerek, Kültür bakanlığının ‘Bilgi Yılı’ ilân ettiği 1990 yılında Kırşehir Valiliğince ‘Örnek Vatandaş’ seçildi ve pek çok ödülle onurlandırıldı.
    Özellikle Kırşehir Halk Kültürüne ilişkin Öykü, Araştırma ve Anekdotları; Yerel ve Ulusal Basın, Radyo ve Televizyon aracılığıyla okuyucu, dinleyici ve izleyiciyle buluşturdu.
   
 TRT’nin Eğitim-Kültür içerikli programlarına da konuk olarak davet edilen yazar; halen Yerel ‘Kırşehir Ahi Televizyonu’nda ‘Kültürümüzün 40 Pınarları’ adlı programın yapımcılığını ve sunuculuğunu yapmaktadır.
     Kırşehirli Dernekler Federasyonu Yayın Kurulu’nun üyesidir. Federasyonun süreli yayını ‘Kırkkültür’ ve “Kırşehir Aktüel” Dergi’leriyle, bazı Web Sitelerinde yayınlanan Anekdotlarla Kırşehir halk kültürünü tanıtmaktadır. Kırşehir Halk Kültürünün bütün yönleriyle derli-toplu anlatıldığı  “KIRŞEHİR ANEKDOTLARI” isimli kitabı vardır.

   Geçirdiği kalp krizi sonucu, 71 yaşında dünya hayatına gözlerini yumdu..
   Araştırmalarının bir kısmı web sitemizde yayınlanmaktadır.
  

   

 AHMET TEZCAN


     AHMET TEZCAN -  ( 1957 -  ......   ) :
    * 1957 yılında Kırşehir'de doğdu. İlk ve orta okulu Kırıkkale'de, lise tahsilini Ankara'da, yüksek öğrenimini ise İstanbul'da tamamladı.
    İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji bölümünden mezun oldu. 1981 yılı sonunda Bulvar Gazetesi'nde gece muhabiri olarak basın hayatına atıldı. 1986 yılına kadar bu gazetede muhabir ve redaktör olarak çalıştı. Daha sonra sırayla Yeni Haber, Günaydın, Gazete, Güneş,Yeni Şafak, Son Havadis, Yeni Sayfa ve Akşam gazetelerinde redaktör ve köşe yazarı olarak mesleğini sürdürdü. 1991 yılında Çağrışım adlı bir aylık dergi çıkardı. 1993 yılında TGRT'de haftalık yorumlar yaptı. Ertesi yıl Kanal 7 Televizyonu'nun kuruluşunda Haber Müdürü ve programcı olarak yer aldı. 12 Haziran 1995 yılında medya eleştirisi yapan ilk televizyon programı olan Dördüncü Kuvvet Medya'yı, haftalık olarak hazırlayıp sunmaya başladı.
   Dördüncü Kuvvet Medya ilk yılında Radyo-Televizyon Gazetecileri Derneği'nin Cengiz Polatkan ödülünü aldı. Aynı yıl Türkiye Yazarlar  Birliği tarafından En İyi Televizyon Programı seçildi. 
 
  
   

 M. Zeki SAYIN

     M. Zeki SAYIN ( 1942 - 2021) :
 
* 29 Kasım 1942 yılında Ankara'da doğdu.  Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler  Akademisinden mezun oldu. 1967 yılında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'de Müfettiş Yardımcısı olarak başladığı meslek hayatını, çeşitli Kamu ve Özel Kuruluşlarında Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Bakanlık Özel Müşaviri gibi üst düzey yönetici olarak sürdürdü.
   1974-1977 yıllarında Vakıflar Bankası Genel Müdür Yardımcılığı yaptı. 1984 yılında faizsiz bankacılık gündeme geldiğinde ilk akla gelen isimlerden biri olan Sayın bu alanda aranan isim oldu. Çünkü, 1967'den, yani bankacılık sektörüne girdiği tarihten bu yana faizsiz bankacılıkla ilgili çalışmalar yapıyordu. 1984-1994 yılları arasında Albaraka Türk Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev aldı.
    1998 yılında ise Faisal Finans Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldı.
    27.03.2003 tarihinden itibaren de T. Halk Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.
  
Mucur ilçesi nüfusuna kayıtlı üst düzey bürokrat ve mali uzman Mehmet Zeki Sayın Kırşehir’de kurulu bulanan ve bugün özelleştirilerek Işıklar Holding’e geçen Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.’nin kurulmasını da sağlamıştı.  
  Mehmet Zeki Sayın 79 yaşında iken ikamet ettiği İstanbul’da hayatını kaybetti.
 

  

  

  

ANA SAYFA
****
İLETİŞİM
****
facebook sayfamız
****
****
Islam ve Bilim
 
İSLAM ve BİLİM
****
HABERLER
****
****
****
****
****
****
ANA SAYFA
****

SON GÜNCELLEME TARİHİ  : 06.12.2021

*** *** ******* ******* *** ***

*********

Bu Site En İyi Internet Explorer 5.0 ve üzeri Sürümlerde 1024 X 768 Piksel ayarlarında görüntülenir.

COPYRIGHT © 2010 BY ALTUNTOP.NET/ Abdülhakim ALTUNTOP  HER HAKKI SAKLIDIR.

Web hosting by Somee.com