* KIRŞEHİR'İN JEOLOJİK YAPISI

*****

* Kırşehir yöresi "Orta Anadolu Masifi"nin (İlk kütle) bir parçasıdır. Kızılırmak yayı içerisinde yer alan "Kırşehir Masifi" Türkiye'nin 9 büyük masifinden en büyüğüdür. Tuz Gölü'nün altında da devam ettiği tahmin edilmektedir. İlin yüzey şekilleri, İç Anadolu Bölgesi ile birlikte Üçüncü Jeolojik Devir olan Neozoik üst Eosen döneminde karalaşarak oluşmuştur. Billurlu eski kayalardan meydana gelmiştir. Kırşehir'de karstik şekillerinin bütün örneklerini görmek mümkündür. İI, Türkiye'nin en geniş kapalı havzası olan "İç Anadolu Kapalı Havzası"nın doğusundadır. Bu havza yeryüzü şekillerini ve iklimi etkilemektedir.
Bölgenin doğal yapısının oluşumunda Üçüncü Zaman özelliklerine rastlanır. Asıl görünümünü Alp kıvrışımları sırasında kazanmıştır. Yöre incelendiğinde dört ayrı oluşum ve değişik dönem yer yapısı görülür. Kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan fay boyunca yeni alivüyonlar bu çizginin doğusunda geniş bir alanda (Seyfe Gölü çöküntü alanı), başkalaşım dîzilerinden, billurlu sistler, batısında mermerleşmiş kireç taşı, bir parça da dolemitler yer alır. Diğer yerlerde ise üçüncü zamanın, ikinci yarısına değin neojen göl tortuları ile kaplıdır.
Orta Anadolu billurlu kütlelerinin başkalaşım dizi yönleri yörelere, göre değişir. Bu yöre Kırşehir Kaman dolayında, kuzeybatı güneydoğu doğrultusundadır. Kırşehir yakınlarında Kervansaray Dağları'nın mermerleri güneydoğu lütesyon katmanları üzerine sürüklenmiştir.
Kirşehir'deki fay hatları ve çevreleri, depremlerin çok olduğu tektonik çukurlar ve kırıklar dizisi içinde, öbür bölümleri ikinci ve üçüncü deprem kuşağı içindedir.

****

ALTUNTOP.NET

WEB SİTELERİMİZ

HAKKIMIZDA

** 2000 yılında kurulmuş olan web sitemiz yayınına aralıksız devam etmektedir.

Özbağlı Abdülhakim ALTUNTOP

Web hosting by Somee.com