KIRŞEHİR TANITIM SİTESİ

| ALTUNTOP.NET | DUYURULAR | HABERLER | TARİHİ OLAYLAR | RESİMLER | İLETİŞİM |

KIRŞEHİR TANITIM SİTESİ -- GÜNCELLENİYOR

SAYFA YÜKLENİYOR.

LÜTFEN BEKLEYİNİZ.

ALTUN PORTAL

KIRŞEHİR MAHALLÎ KELİMELER SÖZLÜĞÜ

ANA SAYFA

****

KIRŞEHİR’İN ADI

COĞRAFİ DURUMU

JEOLOJİK YAPISI

KIRŞEHİR'E ULAŞIM

FİZİKİ YAPISI

KIRŞEHİR'DE TURİZM

KIRŞEHİR GELENEKLERİ

KIRŞEHİR YEMEKLERİ

KIRŞEHİR TARİHİ

KIRŞEHİR EKONOMİSİ

KIRŞEHİR İKLİMİ

KAPLICALARIMIZ

TARİHİ ESERLERİMİZ

İLÇELERİMİZ

KIRŞEHİR MÜZESİ

HALK OZANLARI

YÖRESEL ETKİNLİKLER

MESİRE YERLERİMİZ
KIRŞEHİR MANİLERİ
MAHALLİ KELİMELER
MAHZENLİ ALİ EFENDİ
GÜMÜŞKÜMBETLİ KÜÇÜK SOFU
KIRŞEHİR KİTAPLARI
MEŞHUR KIRŞEHİRLİLER
****
KIRŞEHİR'DE YARENLİK
****
SEÇME ŞİİRLER
****
MAKALE SEÇMELERİ
****
KIRŞEHİR RESİMLERİ
****
KIRŞEHİR RESİM GALERİSİ
****
RUYET-İ HİLAL MESELESİ
RUYET-İ HİLAL MESELESİ
****

  
  
Aba  :  Abla
  Acep  :  Acaba
  Acer  :  Yeni

  
Aha  :  İşte Burada.
  Ahizer Etmek  :  Bıktırmak, Usandırmak.

  
Alaf  :  Alev.
  Ağlen  :  Eğlen, Orada bekle
  Ağmanlamak   :  Dengeyi yitirmek,

  Ağnamak   :  Eşek ya da atın yatıp ters dönmesi.
  Alamaç  :  Hızlı yanan alev.
  Alengirli  :  Emanet, Kırılmaya müsait.

  
Alenmek  :  Dalga  geçmek.
  Alaçıh  :  Bağ ve bahçelerde kullanılan Küçük kulübe, Barınak.
  Alayı  :  Hepsi

  Aletdirik  :  Elektrik
  Alık  :  Giysi, Elbise.

  Aligopter  :  Helikopter.
  Alenmek  :  Dalga geçmek, Durmak, Beklemek.
  Amel olmak  :  İshal olmak
  Arıstak  :  Tavan hasırı
  Asdap  :  Giysi, Elbise.

  
Aşırma  :  Yoğurt Kabı
  
Avurt  :  Yanak
  Avlak  :  Hayvanların yattığı çevrili açık yer

  
Avrat  :  Hanım.
  Ayakyolu  :  Tuvalet 
  
Aylak  :  Avare gezen.

  Azık  :  Tarlaya götürülen yiyecek, erzak

  Azıtmak  : 
İzini kaybettirmek.
  
  
  Bacı  :  Büyük Kız kardeş
  Baldır  :  Bacak, Kalça.
  Baldırcan  :  Patlıcan
  Bellemek  :  Öğrenmek, Toprağı Bel ile ekilmeye müsait hale getirmek.
  Barlanmak  :  Küflenmek.
  Bıldır  :  Geçen sene
  Bıtırak  :  Dikenli tohumları kumaşa yapışan bir ot .
  Bibi  :  Hala.
  
Bişirik  :  Saman karıştırılmış çamur, bir tür sıva.
  Boçca  :  Küçük Testi.
  Bostan  :  Kavun, Karpuz
 
Boyuna  :  Sürekli, devamlı.
  
Böğrek  :  Böbrek 
  Böğür  :  Vücudun kenar kısmı.
  Buymak  :  Üşümek.
  
  
  Cağ  :  Bezden yapılmış Torba
  Cabadan  :  Bedavadan
  Camadan  :  Kumaşdan yapılmış Kolsuz yelek.
  Cılk  :  Bozuk
  Cıncık  :  Cam parçası
  Cıngı  :  Küçük ateş parçası , Kıvılcım.
  Cıngıl  :  Yoğurt Kabı.
  Cırcır  :  Fermuar
  Cırmık :  Tırnak izi
  Cırtıh  :  Yaramaz, haşarı.
  Cıvık  :  Sulu

  Cumbul  :  Küçük üzüm salkımı.
  Culuk  :  Hindi
  Cücük  :  Civciv
 
  
  Çaa  :  Oda içindeki banyo teknesi
  
Çaput  :  Bez parçası
  Çalgı  :  Ahır süpürgesi
  Çalma  :  Kibrit
  Çalkamaç  :  Ayran
  Çalma  :  Kibrit
  Çelen  :  Saçak, duvarla yapılan
  Çeltek  :  Çoban yardımcısı, Yamak.
  Çenileme  :  Köpeğin ürmesi, Havlaması

  
Çerçi  :  Seyyar satıcı
  
Çığırmak  :  Çağırmak, Seslenmek.
  Çıhla :  Sade, Katıksız.
  Çilpi  :  İnce omca parçası
  Çimmek  :  Yıkanmak, Yüzmek
  Çitil  :  Çalı çırpı
  Çitlek  :  Ayçiçeğinin Çekirdeği.
  Çömçe  :  Kepçe
  Çörten  :  Dam Oluğu,
Çörtleğen.
  
Çörtleğen  :  Binanın damından yağmur ve kar suyunun yere akmasını sağlayan oluk,
Çörten.
  

  

  
Dandik  :  Ters, aksi, tuhaf.
 
 Debelenmek  :  Yerde yuvarlanmak, Tepinmek.
  Değirmi  :  Yuvarlak

  
Demin  :  Az Önce
  Dene  :  Tahıl Tanesi, Buğday Tanesi.
 
Depik  :  Tekme
  Deşirmek  :  Dilenmek.
  Devramel  :  Ayçiçeği

  
Dikme  :  Fidan
 
Dinelmek  :  Ayakta durmak

 
Döşşek  :  Yatak
  Dölek Durmak  :  Düzenli rahat durmak
  Duluk  :  Surat, Yanak.
 
  
  Ebe  :  Nine,
  Elcek  :  Eldiven
  Emmi  :  Amca
  Elekçi  :  Çingene
  Ellaam  :  Herhalde,
Sanırım, galiba, tahmin ederim
 
Enek  :  Çekirdek, Ceviz ve Aşık Oyunlarında elde bulunan sermaye.
  Erinmek  :  Üşenmek,
İhmalkar davranmak.
 
Essah  :   Gerçek, Doğru
  Estirikli  :  Gel-Git Akıllı.
  

 

  
Firengi  :  Büyük anahtar
  Fişeklemek  :  Kışkırtmak
  Fâkı  :  Kadı, İslâm hukuk alimi
  Fistan  :  Entari
  Firek  :  Domates
  Fenikmek  :  Bayılmak
  Fingirdemek  :  Yerli yersiz gülmek
  Fitne- fücur  :  Fesat
  Fırtıkmaki  :  Kol bacak incinmesi
  Fos  :  Kof, içi boş
  Fol : Tavuk civcivleşme yumurtası
  Fışkı  :  Hayvan pisliği gübresi
  Fer  :  Güç, takat
  Fukara  :  Fakir, garip
  Ferfene  :  Ziyafet çekme
  Ferik  :  Kuma
  Firik  :  Taze buğday başağı
 

  

  Gaçılmak  :  Yol Açılmasını İstemek

  Gada  :  Kardeş.
  
Ganere  :  Çok yemek yiyen.
  Garamak  :  Kötülemek
.
  Garık : Sebze ekilmesi için hazırlanan bahçenin küçük parçası.
  
Gardaşlık  :  Kardeşlik
 
Gerek  :  Lüzum, fayda, yarar.
  
Gerneşmek  :  Esnemek

  Gıcır Gıcır  :  Yeni.

  Giymik  :  Odun parçası
  Gocuk  :  Kaban, Parke

  
Goruk  :  Olgunlaşmamış, ekşi  üzüm.
  
Gostak  :  kibirli, kendine çok güvenen
 
Göbelek  :  Şapkalı Mantar

  
Göğ   :  Gök rengi, Açık mavi.
  Göğde  :  Vücut, beden.
  Gömük  :  Pis Çamur.
  Gön  :  Deri
  
Görpe   :  Taze, yeni.
  Göynek  :  Fanila,
 Kabut bezinden yapılmış uzun kollu iç çamaşırı.
  
Gözer  :  Buğday elemek için ağaçtan yapılmış delikli alet

  Gözzek  :  Suyun topraktan çıktığı yer
  Gücük  :  Güz mevsimi, Sonbahar
  Gülük  :  Hindi.
  Günülemek  :  Kıskanmak
  Güvaa  :  Damat
  Güvermek  :  Yeşermek

 
  

  
Hapesleyin  :  Aniden, tesadüfen.
   Haral  :  Büyük Çuval

  
Haside  :  Pekmez ve undan yapılan tatlı
  
Hatıl  :  Hayvanların yem yediği yer

  
Havuş  :   Yorgun, Darmadağın.
   Havut  :  Hayvanların yem yediği veya su içtiği tahtadan oluk.
  
Hayat  :  Avlu

  
Havkırmak  :  Kükremek, üzerine atlamak
  
Hayva  :  Ayva.
   Heci  :  Değil mi?
   Hedik  :  Bulgur yapmak için, kaynatılmış buğday.
   Helâ  :  Tuvalet

  
Helke  :  Kova
   Helik  :  Küçük Taş, Çakıl.
   Herenni  :  Büyük tencere.
   Hevek  :  Birden çok  Üzüm Salkımını kurutmak için Bağlamak.

  
Hıncını almak  :  Öç  almak.
   Horata  :  Şaka
   Hömermek  :  Karşı gelmek,
  Kabadayılık yapmak.
 

  

  
   Iramak  :  Uzaklaşmak, uzamak, ara açılmak.
   Iraz : Raziye
   Irgatlık : Ekin biçme zamanı
   Ipışşık  :  Aydınlık, çok aydınlık
   Iramadan : Ramazan
   Irgat : Tarım işçisi
   Istar  :  Halı ve Kilim tezgahı
   Iskarpin  :  Deri ayakkabı
   Ismarıç  :  Sipariş
   Işıklık  :  Pencere
   Işşık : Işık

  
  
 
 İrbik  :  İbrik, su kabı
  
İcar  :  Kira, Kiraya verme
  
İlaançe  :  Hamur işleri yapılan bakır leğen
   İlane  :  Lahana
  
İlenmek  :  Beddua etmek.
  
İmbal  :  Ucu çivili hayvan sopası.
   İşlik  :  Mintan

  
İşmar  :  El, göz veya baş ile yapılan işaret.
   İta (
İteği )  :  Üzerine un serilen bez
  
İviklemek  :  Köşesini bucağını aramak.
  

  

  Kanırtmak  :  Zorla sökmek

  
Karakış  :  Aralık ayı.
  Karalleme  :  Tahmini
  
Katil  :  Topaç 
  Kavurga  :   Kavrulmuş mısır

  Kaytarmak  :  kaçıp kurtulmak, Gözükmeden gitmek
  Kerc  :  İnat

  Kelengi  :  Kertenkele
  Kelek  :  Olgunlaşmamış kavun
  
Kelik  :  Naylondan imal edilmiş Çocuk Ayakkabısı.
  
Kerme  :  Kasnakta biçimlendirilerek kurutulan, Hayvan gübresinden yapılmış tezek.
  
Kesmik
  :  Tınaz savrulduğunda  buğdaydan sonra kalan iri saman.
  
Keskenmek  : 
Elini kaldırıp vuracak gibi olmak.
  
Keşik  :  Sıra, Nöbet.
  Kırı  : 
 Eşek yavrusu

  Kırmızı  :  Domates.
 
Kıvratmak  :  Çevirmek, döndürmek.
  Kingirdek  :  Lüzumsuz yere çok gülen.
  K
işkillemek  :  Kışkırtmak.
  
Koğu  :  Gıybet

  
Kolaçan  :  Gözetleme

  Köper  :  Bahçe sınırı
  Kösengi  :  Ateş karıştırılan demir.
  Köstü  :  Köstebek
  
Kunde  :  Hergün
  Kuskun  :  Semerin arka bağı
  Kuşane  :  Saplı  tencere.
  
Kuşak  :  Kemer
  Küskülüç  :  Lale ve Çiğdem kazmak için kullanılan bir ucu sivri değnek.
  Külek  :  Ekmek Kabı.
  Külüstür  :  Eski, Zar - Zor kullanılabilen.
  Kümbül  :  Patates, Şişman
 
  

  Mağbeyn  : 
Evin girişi, antre
  
Marimse  :  Meğer ise
  Maçalı :  Hastalıklı
  Maplak  :  Ateş küreği
  Masimek  :  Önemsemek, Dikkate almak.

  Mayıs :  İneklerin pisliği

  Melefe  :  Yorgan yüzü

  Memişhane  :  Ayakyolu, abdesthane.

  Meres  :  Miras

  Merkep  :  Eşek

 
 Muşamak  :  Pencere
 
Müstağmel  :  Kullanılmış,
  
  

  
Namazlağ  :  Seccade.
  Na'pıyon ?  :  Ne yapıyorsun ?

  
Ne Has ?  :  Neden, niçin?
 
Nörüyon ? :  Nasılsın ?
  Nuzul inmek  :  Felç olmak
 

  
  

  Oba : El, yabancı
  Ocunmak : Aciz kalmak
  Odlamak : Sobayı doldurmak
  Oklava : Hamur açan değnek
  Ohlaz : Şişkin gösterişe meraklı
  Oğlağ : Pekmezden yapılmış tatlı
  Omca : Üzüm asması, bağ kütüğü
  Okralı : Urlu, çıbanlı
  Okuntu : Davetiye, düğün ve nişana çağrı
 
  
  
  Örk  :  Kazık
  Öşbe  :  Çok bilmiş, Ukela.
  Ökbe  :  Ukala
  Önmek  :  Beklemek
  Öz  :  Küçük çay, dere
  Örme  :    Yünden örülmüş sicim
  Örtme  :  Kapatma
  Özemek  :  su katarak; sıvılaştırmak
  
  

  
  Palan  :  Semer , Eyer
  Pasahlı  :  Kirli

  
Patada  :  Patates
  
Patsat  :  Tek Tük
  Pece  :  Pencere
  Peşgir  :  Havlu

  
Pısırık  :  Çekingen, Beceriksiz.
 
Pişirgeç  :  Sacda Yufka çeviren.
 
Pontul  :  Pantolon
  
Punara  :  Baca
  Pürçüklü  :  Havuç

  Püsen  :  Kırağı

  
  
  
Sağan  :  Bakır Tabak
  Sanırtmak  :  Boş boş beklemek
  Saplıklamak  :  İpliği iğneye geçirmek.

  Sası  :  Kokmuş.
  Sayrı  :  Hasta.
  Savak  :  Saf, aptal.
  
Savmak  :  Atlatmak, Göndermek

  
Sedir  :  Divan
 
Seklem  :  Buğday dolu torba.
  Sındı  :  Halı Makası
  
Sıpa   :  Eşek yavrusu
  Sıracalı  :  Hastalıklı

 
Sıtara   : İtibar

  Sini  :  Üzerinde yemek yimek için kullanılan Büyük tepsi.
  
Sitil  :  Sacdan yapılmış büyük su kabı.
  Soğukkuyu  :  İçi astarsız lastik ayakkabı.
  Sohu  :  Oyuk taştan yapılmış buğday döğme yeri.
  Sohum  :  Bir lokma ekmek
  Sohranmak  :  İçten Kızmak
  Sokum  :  Lokma
  Somun  :  Fırın ekmeği
 
Söğürme  :  Pirzola
 
Susa  :  Asfalt yol
 
Sürgüç  : 
Bulaşık yıkama bezi
  
Sürtek  :  Boş gezen, işsiz.
  
 
  Şaar  :  Şehir
  
Şahman :  Sert buğday

  Şalak  :  Olmamış bostan

  
Şamar  :  Tokat
  Şaplak  :  Tokat, Şamar

  Şırınga  :  Enjektör

  Şimşir  :  Parlak , Düzgün.
  Şişek  :  Genç erkek koyun
  Şoora  :  Şura, Şurası.

  

  
  Tavatır  :  Çok iyi, Güzel
  Tırsmak  :  Geri adım atmak, korkmak
  Tatavı  : 
Alelacele yapılan iş.
  Tahtabı  :  Takunya.

  
Terek  :  Mutfak rafı.
  
Teliz  :  Naylon Çuval, Un torbası.
  Temek  :  Hayvan dışkısının birikmiş hali
  
Temelli  :  Devamlı
  Tevek  :  Kavun, karpuz ve salatalık yaprağı

  
Tokuç  :  Çamaşır yıkarken kullanılan kalın tahta.
  Tuturuk  :  Ateş yakmak için kullanılan kuru ot.

 

  
  Urba : Tarlada içine ekmek konulan heybe
  Uşak : Çocuk, arkadaş
  Uğrun : Gizli, saklı
  Ura : Uğur
  Uğra : Biraz kalın un
  Usanma : Bıkma
  Usukluk : Uslanmak
  Urgan : Büyük sicim ip
  Ukela  :  Gereksiz, çok konuşan.

  

  

  
Üleşmek  :  Paylaşmak,
   Ütme  :  Kurumamış Buğday başağını ateşte pişirmek.
   Ütmek  :  Oyunda veya iddiada kazanmak
  
Üryan  :  Çıplak
 
 Üzlük  :  Topraktan yapılmış küçük kulpsuz çömlek
  

  

   Velesbirt  :  Bisiklet
   Vesait  :  Taşıt, Vasıta.
  

  

   Yadırgı  :  Yabancı

   Yağlık  :  Mendil
  
Yalak  :  Küçük çukur
   Yalınayak  :  Çıplak ayak

  
Yanıç  :  Yengeç
   
Yapma  :  Kuru Tezek

  
Yateli  :  Yağlı, kirli, pasaklı.
   Yeğni  :  Hafif
   Yel  :  Rüzgar
   Yelmek  :  Koşmak
  
Yemiş  :  İncir
   Yezaar  :  Galiba, herhalde.
   Yitik  :  Kayıp
  
Yitmek  :  Kaybolmak
   Yuha  :  Derin olmayan.
   Yüklük  :  Yatak depolanan yer.

   Yumak  :  Yıkamak

   Yumuş  :  İstek, Buyruk
   Yüz Numara  :  Tuvalet
  
  
   Zaar  :  Galiba, Herhalde; Küçük boylu Yavuz Köpek.
   Zavar  :  Arpa kırması, Hayvan yemi .
   Zemheri  :  Kara Kış, Aralık ayı.

  
Zıbarmak  : Yatıp uyumak 
   Zırnık   :  Duvar altındaki suyun geçtiği delik.
   Zobu  : Kaba saba davranan.
   Zongurdamak : Üşümek, Titremek
  
  

ANA SAYFA
****
İLETİŞİM
****
facebook sayfamız
****
****
Islam ve Bilim
 
İSLAM ve BİLİM
****
HABERLER
****
****
****
****
****
****
ANA SAYFA
****

SON GÜNCELLEME TARİHİ :  22.06.2012

***** ***** ******* ******

*********

Bu Site En İyi Internet Explorer 5.0 ve üzeri Sürümlerde 1024 X 768 Piksel ayarlarında görüntülenir.

COPYRIGHT © 2010 BY ALTUNTOP.NET/ Abdülhakim ALTUNTOP  HER HAKKI SAKLIDIR.

Web hosting by Somee.com