KIRŞEHİR MÜZESİ

* Kırşehir Müzesi’nin ilk kuruluş çalışmasına 1936 yılında başlanmıştır. Cumhuriyet sonrası Türkiye’sinde yeni müzelerin kurulması girişimlerinin başladığı bu dönemde, Kırşehir’de halkın “ Kale” olarak adlandırdığı şehir merkezindeki Kalehöyük üzerinde yer alan Alaaddin Camii’ne bir kısım taş eser ve etnografik eserler toplanarak bir müze deposu oluşturulmuştur. Ancak sonraki yıllarda bu girişim unutulmuş ve devam etmemiştir.  1975’de Kırşehir Valiliği’nce eski eserlerin korunması ve müze oluşturulması icin “ Eski Eser Komisyonu” kurulmuş, 1980 yılında Kırşehir Müze Müdürlüğü tesis edilmiştir. İl eser (Sikke) envanter kaydı 1981 yılında yapılmıştır. Bu arada müzenin taşınmaz eserlerinin tespiti ve tescili amacıyla arazi çalışmaları da başlatılmıştır.
1985’de şehir merkezindeki İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü binasında, 100 m2’lik bir mekanda o yıla dek toplanan eserler sergilenmeye başlanmış ve 20 m2. lik bir de depo oluşturulmuştur. 1986 yılında Kaman Kale Höyük arkeolojik kazısının başlatılmasıyla müzenin gelişimi hızlanmış ve aynı yıl ilk arkeolojik eser envanterine başlanmıştır. 
1993 yılında müze koleksiyonundaki eserler Kırşehir Kültür merkezi’ndeki deposuna konulmuştur.
Kırşehir Müzesi’nin ziyarete açılması çalışmaları 1996 yılında hız kazanmıştır. Ziyarete açılan Kırşehir Müzesi’nde sikke, etnografik ve arkeolojik eser olmak üzere 3300’ün üzerinde eser mevcuttur. Kırşehir Müze Müdürlüğü’nün arazi çalışmaları sonucu 136 adet taşınmaz kültür varlığı tescil edilerek koruma altına alınmıştır.
Kültür Merkezi binasının içerisinde bulunan ve önceleri Güzel Sanatlar Galerisi olarak kullanılan bölümün alt katı Arkeoloji, üst katın büyük bölümü Etnografya Müzesi olarak 1997 yılında ziyarete açılmıştır.
    Arkeolojik eserlerin büyük bölümü, bölgede yapılan kazı ve yüzey araştırmalarından, özellikle Kaman-Kale Höyük ve Malkaya’dan getirilen eserlerden meydana gelmiştir. Arkeoloji bölümünde, Asur Ticaret kolonileri Dönemi’nden Osmanlı Dönemi’ne kadar kronoloji veren Kaman Kale Höyük kazı buluntuları sergilenmektedir. Salonun bir köşesinde Roma dönemine ait mermer eser grubu bulunmaktadır. Selçuklu dönemi çocuk sandıkları ve mezar taşları ile başlayan islami dönem eserleri, sikke vitrinleri ile Osmanlı dönemine kadar uzanmaktadır.
     Müzenin üst katının büyük bölümü, etnografya bölümü olarak düzenlenmiştir. Bunada, Kırşehir’de ortaya çıkan Ahilik ve Ahi Evran’ın tanıtımı ile ilgili çeşitli eserlerin sergilendiği, Ahi Evran’a atfedilen başlık, mütteka, ahilik sancağı ve Ahi Fütuvvetnamesi ile secerenamelerinin yer aldığı üç vitrin bulunmaktadır
     Ayrıca Kırşehir halıcılığının temsil edildiği dokuma tezgahı ve önünde halı dokuyan yöresel giysili kadın mankenin bulunduğu bir köşe oluşturulmuştur. Bir diğer köşede ise Kırşehir evindeki günlük yaşamdan bir kesitin görüldüğü sergileme yer almaktadır.
Kırşehir Müze Müdürlüğü kültür varlıklarını koruma, ortaya çıkarma, Türk ve Dünya Turizminin hizmetine sunma konusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Arazi çalışmaları sonucunda 160 adet taşınmaz kültür varlığı tescil edilerek koruma altına alınmıştır. Müze Müdürlüğü başkanlığında sürdürülen kazı çalışmalarında Dulkadirli, Kepez Yer altı Şehirleri Dünya Turizminin hizmetine sunulmuştur. Savcılı İnlidağ Mağarasındaki çalışmalar ise sürdürülmektedir.   Kırşehir Kültür Merkezinde bulunan Müze’de; Asur Ticaret Kolonileri döneminden başlayarak yörede yapılan kazı ve araştırmalarda özellikle; Kaman Kalehöyük den ortaya çıkarılan çeşitli dönemlere ait kalıntılar, Ahiliğe ait belgeler ve etnografik eserler sergilenmektedir.

***********

 

 MÜZE TEŞHİRİ :

  

*  Kültür Merkezi binasının içerisinde bulunan ve önceleri Güzel Sanatlar Galerisi olarak kullanılan bölümün alt katı Arkeoloji, üst katın büyük bölümü Etnografya Müzesi olarak 1997 yılında ziyarete açılmıştır.
Arkeolojik eserlerin büyük bölümü, bölgede yapılan kazı ve yüzey araştırmalarından özellikle Kaman-Kale Höyük ve Malkaya'dan getirilen eserlerden meydana gelmiştir. Arkeoloji bölümünde; Asur Ticaret Kolonileri Döneminden Osmanlı Dönemine kadarki kazı buluntuları sergilenmektedir.
Salonun bir köşesinde Roma Dönemine ait mermer eser grubu bulunmaktadır. Selçuklu Dönemi çocuk sandukaları ve mezar taşları ile başlayan İslâmi Dönem eserleri, sikke vitrinleri ile Osmanlı Dönemine kadar uzanmaktadır.
Müzenin üst katının büyük bölümü etnografya bölümü olarak düzenlenmiştir. Burada Kırşehir'de ortaya çıkan Ahilik ve Ahi Evran'ın tanıtımı ile ilgili çeşitli eserlerin sergilendiği, Ahi Evran'a atfedilen başlık, mütteka, ahilik sancağı, ve Ahi fütüvvetnamesi ile şecerenamelerin yer aldığı üç vitrin bulunmaktadır.
Ayrıca Kırşehir halıcılığının temsil edildiği dokuma tezgâhı ve önünde halı dokuyan yöresel giysili kadın mankenin bulunduğu bir köşe oluşturulmuştur.
Bir diğer köşede ise, Kırşehir evindeki günlük yaşamdan bir kesitin görüldüğü sergileme yer almaktadır.


***
***

***
***

ALTUNTOP.NET

WEB SİTELERİMİZ

HAKKIMIZDA

** 2000 yılında kurulmuş olan web sitemiz yayınına aralıksız devam etmektedir.

Özbağlı Abdülhakim ALTUNTOP

Web hosting by Somee.com